Προφίλ Εταιρείας

 

Η M.E.T.R. Α.Ε. αναπτύσσεται δυναμικά και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, των νέων τεχνολογιών, της οργανωτικής και οικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων, της προσωπικής ανάπτυξης στελεχών και της επικοινωνίας και διαφήμισης. Στόχος και επιδίωξη της εταιρίας είναι να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις επιλογής των πελατών και των συνεργατών της, φροντίζοντας να καλύπτει τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Η εταιρία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας σε όλες τις δράσεις της. Προσανατολίζεται σε στοχευόμενες αγορές που παρουσιάζουν δυναμική εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ξεχωρίσουν ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. Με δυναμικές επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, με διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, αναπτύσσει και εξελίσσει σύγχρονα πρότυπα επικοινωνιών και πωλήσεων. Η M.E.T.R. Α.Ε. είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα με τη δυνατότητα να ικανοποιεί ανά πάσα στιγμή τις απαιτήσεις των πελατών της. Ο συνδυασμός των προσφερόμενων υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό, δίνουν στην εταιρία την ευελιξία να αναπτύσσεται και να δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επιδιώκοντας πάντα την κάλυψη των γενικότερων αναγκών του πελάτη. Η M.E.T.R. Α.Ε. δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

• Trade: Ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές και πωλήσεις βιομηχανικών πρώτων υλών και μηχανημάτων.

• Consulting: Αναπτύσσει και εφαρμόζει μελέτες οργάνωσης και διοίκησης εταιριών.

• Communications: Δραστηριοποιείται στο χώρο των επικοινωνιών και της διαφήμισης.

 

Company Profile

 

M.E.T.R. S.A. is a dynamically developing company operating in the EU Market and the Balkans, in various trade, construction and new technologies. The ethos and objective of the company is to be the top choice for its customers and partners, successfully tailoring products to their needs and wishes. The company uses a model of business excellence in all its transactions. It is focused on targeting markets of dynamic development, which have considerable growth potential and excellent forecast, in which we are realistically expected to particularly stand out in the coming years. With strong investment in new technologies and continuous training of its human resources, we are continuously developing and building high standards of communication and sales. M.E.T.R. S.A. is one of the first companies in Greece with the ability to meet, at any time, its customers’ demands. The combination of services, offered by specialized personnel, gives to the company the flexibility of growing and operating in a broader context, always seeking to meet the overall needs of the customer. M.E.T.R. S.A. operates in the following areas:

• Trade: Imports, exports and sales of industrial raw materials and machinery

• Consulting: Develops and implements studies in organizing and managing companies

• Communications: Operates in the field of communications and advertizing.